Logistika | PRECON s.r.o.


Logistika

Logistiku při odbytu svých výrobků řešíme dvěma způsoby:

  • Vlastní doprava – PRECON provozuje vlastní dopravu pro pravidelné závozy svým zákazníkům
  • Zásilková společnost – pro mezinárodní obchod a spotové obchody v České republice společnost PRECON využívá zásilkové a přepravní společnosti

Cena přepravy se řídí platnými Všeobecně obchodními podmínkami skupiny PRECON.

© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz