Izolační materiály | PRECON s.r.o.


Izolační materiály

Ohebná izolační PVC trubička: Typ IEC 60684-3-104

Konstrukce
Výrobek je tvořen vytlačováním PVC do tvaru trubičky kruhového průřezu. Trubička se vyrábí také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do vnitřního průměru 4 mm).

Stíněná trubička
- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Použití
Pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

Produktový list ke stažení


Ohebná izolační PVC trubička: Typ IEC 60684-3-105

Konstrukce
Výrobek je tvořen vytlačováním PVC do tvaru trubičky kruhového průřezu. Trubička se vyrábí také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do vnitřního průměru 4 mm).

Stíněná trubička
- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Použití
Pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

Produktový list ke stažení


Ohebná izolační silikonová trubička: Typ IEC 60684-3-123

Konstrukce
Trubička je vyráběna vytlačováním kaučuku do tvaru trubičky kruhového průřezu a následnou vulkanizací.

Použití
Pro dodatečnou izolaci, doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

Produktový list ke stažení


Izolační trubička pro provozní teplotu do 70°C: Typ 041

Konstrukce
Trubička je vyrobena z PVC. Vyrábí se také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do rozměru 4,0x0,50 mm).

Stíněná trubička
- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Použití
Pro doplňkovou izolaci vodičů a vývodů, barevné označování vodičů

Produktový list ke stažení


Izolační trubička pro provozní teplotu do 105°C: Typ 042

Konstrukce
Trubička je vyrobena z PVC. Vyrábí se také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do rozměru 4,0x0,50 mm).

Stíněná trubička
- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Použití
Pro doplňkovou izolaci vodičů a vývodů, barevné označování vodičů

Produktový list ke stažení


Izolační trubička pro provozní teplotu do 80°C: Typ 047

Konstrukce
Trubička je vyrobena z PE (polyetylen). Vyrábí se také stíněná měděnými pocínovanými dráty.

Použití
Pro dodatečnou izolaci, obvykle ve sdělovacích zařízeních. Je hořlavá a při hoření se taví a stéká.

Produktový list ke stažení


Izolační trubička smrštitelná pro provozní teplotu do 135°C: Typ 947

Konstrukce
Trubička je vyrobena z XLPE (radiačně sítěný polyetylen).

Použití
Jako elektroizolační ochrana kovových koncovek, dodatečná ochrana konektorových spojek, samostatná ochrana nejrůzněji tvarovaných spojek a profilovaných vývodů Po zapálení hoří a skapává. Je odolná proti plísním, není odolná proti UV záření.

Produktový list ke stažení


Izolační trubička pro provozní teplotu do 180°C: Typ 068

Konstrukce
Trubička je vyrobena ze silikonové pryže.

Použití
Pro dodatečnou a doplňkovou izolaci vodičů a vývodů, barevné označování vodičů.

Produktový list ke stažení


Lepivá páska ze silikonového kaučuku (samovulkanizační)

Konstrukce
Páska je trojúhelníkového průřezu, zhotovená ze speciální směsi silikonového kaučuku, bez mechanických ztužovacích složek.

Použití
- jako elektroizolační materiál pro vinutí cívek elektrických strojů
- pro opravy v servisních službách
- pro jiné podobné účely
Není lepivá na omak, lepí pouze při vzájemném styku dvou vrstev pásky. Ke spojení navinutých vrstev dochází při pokojové teplotě během několika minut, dokonalé spojení nastává asi po 10 hodinách.

Produktový list ke stažení


Samospojitelná pryžová páska

Konstrukce
Samospojitelná páska obdélníkového průřezu s oboustranně hladkým, nelepivým povrchem, bez mechanických ztužovacích složek.

Použití
Pro opravy v servisních službách, pro instalatérské práce, jako elektroizolační materiál. Ke spojení navinutých vrstev dochází během několika minut.

Produktový list ke stažení


Pletená dutinka pro provozní teplotu do 155°C Typ 300

Konstrukce
Dutinka je pletená z polyetylentereftalátového hedvábí.

Použití
V kombinaci s vhodným lakem jako dodatečná izolace, samostatně jako mechanická ochrana.

Produktový list ke stažení


Pletená dutinka pro provozní teplotu do 450°C: Typ 400

Konstrukce
Dutinka je pletená ze skleněného hedvábí.

Použití
V kombinaci s vhodným lakem jako dodatečná izolace, samostatně jako mechanická ochrana.

Produktový list ke stažení


Pletená dutinka polyesterová: Typ 325

Konstrukce
Dutinka je pletená z pramenců ze tří polyesterových monofilů (PET).

Použití
Pro dodatečnou mechanickou ochranu elektrického nebo jiného vedení.

Produktový list ke stažení


Pletená dutinka polyamidová: Typ 326

Konstrukce
Dutinka je pletená z pramenců ze tří polyamidových monofilů (PA).

Použití
Pro dodatečnou mechanickou ochranu elektrického nebo jiného vedení, v automobilovém průmyslu jako ochrana palivového vedení a jako dodatečná mechanická ochrana svazků v extrémně namáhaných místech.

Produktový list ke stažení


Označovací profil: KAPRO-YB 003

Konstrukce
Profil je zhotoven z PVC.

Použití
Profil je určen pro elektrotechniku k označování kabelů tam, kde je použito větší množství kabelů stejné barvy.

Produktový list ke stažení


Těsnící profil: KAPRO-Si 015

Konstrukce
Profil je zhotoven ze silikonové pryže.

Použití
Profil je určen k nejrůznějším těsnícím účelům, např. mezi zdvojená okna. Profi l je odolný proti ozonu, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických vlastností. Není odolný proti šíření plamene.

Produktový list ke stažení


Těsnící profil do oken a dveří: KAPRO-Si 002

Konstrukce
Profil je zhotoven ze silikonové pryže.

Použití
Profil je určen k nejrůznějším těsnícím účelům, např. ve stavebnictví k těsnění oken, dveří a elektrorozvodných skříní. Svým tvarem je uzpůsoben k připevnění pomocí vhodné drážky široké 3 mm. Je odolný proti ozonu, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických vlastností. Není odolný proti šíření plamene.

Produktový list ke stažení


© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz