Kabely a vodiče | PRECON s.r.o.


Kabely a vodiče

Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží: V03S-K, V05S-K, V07S-K

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryže

Použití
Na rozvod ve strojích a zařízeních se výšeným teplotním namáháním, na rozvod v pohyblivých zařízeních, na rozvod v rozvodnicích, rozvaděčích a skříňových rozvodnách v prostředích se zvýšeným teplotním namáháním. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží V03S-U, V05S-U, V07S-U

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 1 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryže

Použití
Na pevný silový rozvod v prostředích se zvýšeným teplotním, případně chemickým namáháním, na rozvod ve strojích a zařízeních, v rozvaděčích, rozvodnicích a skříňových rozvodnách. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním a zředěným kyselinám a alkáliím.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží V05S2-K, V07S2-K

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 1 dle ČSN EN 60228
2. Základní izolace ze silikonové pryže
3. Přídavná izolace ze silikonové pryže

Použití
Na rozvod ve strojích a zařízeních se zvýšeným teplotním namáháním, na rozvod v pohyblivých zařízeních, na rozvod v rozvodnicích, rozvaděčích a skříňových rozvodnách v prostředí se zvýšeným teplotním namáháním. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží V05S2-U

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 1 dle ČSN EN 60228
2. Základní izolace ze silikonové pryže
3. Přídavná izolace ze silikonové pryže

Použití
Na rozvod ve strojích a zařízeních se zvýšeným teplotním namáháním, na rozvod v pohyblivých zařízeních, na rozvod v rozvodnicích, rozvaděčích a skříňových rozvodnách v prostředí se zvýšeným teplotním namáháním. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím.

Produktový list ke stažení


Silové ohebné kabely izolované silikonovou pryží V03SS-F, V05SS-F

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro (na požadavek i holé jádro - verze nec.), třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryže
3. Plášť ze silikonové pryže
Žíly jsou vzájemně stočeny

Použití
Kabely jsou určeny na pohyblivé přívody ke spotřebičům a zařízením v prostředích s teplotním namáháním, pro kabelová vedení v prostorách s větším teplotním namáháním. Chlorované uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických a elektrických vlastností. Je odolný proti ozonu, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží V03SJ-K, V05SJ-K, V07SJ-K

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro (na požadavek i holé jádro - verze nec.), třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryže
3. Ochranný obal z olakovaného opletení ze skelného hedvábí

Použití
Na rozvod ve strojích a zařízeních se zvýšeným teplotním namáháním, na rozvod v pohyblivých zařízeních na rozvod v rozvodnicích, rozvaděčích a skříňových rozvodnách v prostředí se zvýšeným teplotním namáháním. Vodič není odolný proti šíření plamene, proti plísním a vlhkosti.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič V36S-K

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryž
Identická náhrada za vodič CSA 2/3,6

Použití
Na rozvod elektrické energie ve vysokonapěťových zařízeních, při současném působení vyšších provozních teplot nebo ztížených podmínek. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním a zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických i elektrických vlastností.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič V72S-K

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace ze silikonové pryž
Identická náhrada za vodič CSA 4,1/7,2

Použití
Na rozvod elektrické energie ve vysokonapěťových zařízeních, při současném působení vyšších provozních teplot nebo ztížených podmínek. Izolace je odolná proti ozonu, koroně, UV záření, plísním a zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických i elektrických vlastností.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič CSC 1,34-6

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. Izolace ze silikonové pryže

Použití
Na vnitřní rozvod v zařízeních pro světelné trubice. Je odolný proti plísním a UV záření, není odolný proti šíření plamene.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič CSD 0,35-10

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. Izolace ze silikonové pryže

Použití
K propojení vysokonapěťových obvodů. Není odolný proti šíření plamene, je odolný proti plísním a UV záření.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič CSCQ 4,0-3

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. I. izolace silikonová pryž
3. II. izolace PVC tepluvzdorné

Použití
K propojení vysokonapěťových obvodů. Není odolný proti šíření plamene, je odolný proti plísním a UV záření. Vodič je určen k propojení topných obvodů elektrických a motorových vlaků. Plášť je odolný proti šíření plamene, proti působení oleje a benzínu, není odolný proti plísním a UV záření.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič CSDF 0,35-19

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. I. izolace silikonová pryž
3. II. izolace PVC tepluvzdorné
4. Stínění opletením měděnými pocínovanými dráty

Použití
K propojení vysokonapěťových obvodů. Je odolný proti šíření plamene, není odolný proti plísním a UV záření.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vysokonapěťový vodič CSDQ 0,35-19

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. I. izolace silikonová pryž
3. II. izolace PVC tepluvzdorné

Použití
K propojení vysokonapěťových obvodů. Je odolný proti šíření plamene, není odolný proti plísním a UV záření.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilový vodič CSAS

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
třída 5 dle ČSN EN 60228
2. izolace silikonová pryž
3. opletení měděnými pocínovanými dráty
4. plášť silikonová pryž

Použití
Na vnitřní i vnější spoje elektrických přístrojů a zařízení ve ztížených provozních podmínkách (teplotních, chemických apod.), bez působení tření, rázů, vrypů. Je odolný UV záření, plísním a proti většině chemikálií. Není odolný proti chlorovaným aromatickým uhlovodíkům a proti šíření plamene.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží se zvýšenou ohebností CSO

Konstrukce
1. Měděné lanované holé jádro
2. Izolace silikonová pryž

Použití
Konstrukční prvky zaručují při používání vodiče vysokou ohebnost a poddajnost se zachováním širokého rozsahu pracovních teplot s pouze minimálními nároky na potřebnou mechanickou sílu pro ohyb. Tuto vlastnost lze s úspěchem využít např. pro el. snímače různých veličin pracujících v pohyblivém režimu apod. Při používání se doporučuje vodič chránit před zvýšeným mechanickým namáháním způsobeným oděrem, vrypem, ostrými hranami apod.

Produktový list ke stažení


Propojovací vodiče izolované silikonovou pryží se zvýšenou ohebností CSOS

Konstrukce
1. Měděné lanované holé jádro
2. Základní izolace ze silikonové pryže
3. Přídavná izolace ze silikonové pryže

Použití
Konstrukční prvky zaručují při používání vodiče vysokou ohebnost a poddajnost se zachováním širokého rozsahu pracovních teplot s pouze minimálními nároky na potřebnou mechanickou sílu pro ohyb. Tuto vlastnost lze s úspěchem využít např. pro el. snímače různých veličin pracujících v pohyblivém režimu apod. Dvojitá izolace poskytuje vodiči zvýšenou izolační ochranu třídy II. dle ČSN 33 2000-4-41. Při používání se doporučuje vodič chránit před zvýšeným mechanickým namáháním způsobeným oděrem, vrypem, ostrými hranami apod.

Produktový list ke stažení


Speciální propojovací vodiče pro velkoplošné vytápění CSBQ

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro třída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace silikonová pryž
3. Plášť PVC tepluvzdorné

Použití
Vodič je určen zpravidla na vývody kabelových topných okruhů pro velkoplošné vytápění. Svou konstrukcí je přizpůsoben k přímému ukládání do betonu, mazaniny a pod omítku. Vodič je odolný proti šíření plamene a proti plísním.

Produktový list ke stažení


Teplotně odolné vícežilové propojovací ohebné kabely TBVS, TBVFS

Konstrukce
1. Měděná lanovaná postříbřená jádra
2. Izolace žil fluoroplast FEP. Žíly jsou vzájemně stočeny.
3. Stínění (TBVFS): opletení nebo opředení Cu pocínovanými dráty
4. Plášť silikonový vulkanizát TBVFS - zlepšená elektromagnetická kompatibilita

Použití
Kabel je určen zpravidla pro vzájemné pohyblivé propojení prvků, obvodů a zařízení pracujících ve ztížených podmínkách provozu. Kabel lze s úspěchem použít pro aplikace, při kterých je požadována zvýšená ohebnost a teplotní odolnost při malých vnějších rozměrech propojovacího vedení. Při použití je nutno vyloučit působení mechanických vlivů na plášť kabelu (zvýšené nebezpečí mechanického poškození). Ztráty při přenosu signálu tímto kabelem jsou velmi nízké díky vynikajícímu dielektriku (nízké kapacitní ztráty FEP izolace) a vysoké vodivosti jádra (postříbřená měď). Použití kabelu k přenosu silové elektrické energie výrobce nedoporučuje. Kabel je odolný proti ozonu, koroně, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované uhlovodíky způsobují nabobtnání pláště a snížení jeho mechanických vlastností. Kabel není odolný proti šíření plamene.

Produktový list ke stažení


Stíněný zapalovací vodič ZSiLF

Konstrukce
1. Měděné lanované pocínované jádro
2. Izolace silikonová pryž
3. PTFE páska
4. Oplet polyesterovými vlákny
napuštěnými silikonovým lakem
5. Stínění měděnými pocínovanými dráty

Použití
Vodič je určen pro vysokonapěťové obvody zapalovacích soustav zážehových spalovacích motorů.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilové vodiče P05V-K

Konstrukce
1. Měděné lanované holé nebo pocínované jádrotřída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace PVC

Použití
Instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem. Pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství. Vhodné pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Výrobek je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1, 60332-2.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilové vodiče P07V-K

Konstrukce
1. Měděné lanované holé nebo pocínované jádrotřída 5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace PVC

Použití
Instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem. Pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství. Vhodné pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Výrobek je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1, 60332-2.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uložení P05V-U

Konstrukce
1. Měděné lanované holé nebo pocínované jádrotřída 1 dle ČSN EN 60228
2. Izolace PVC

Použití
Chráněné instalace v přístrojích nebo svítidlech. Výrobek je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1, 60332-2.

Produktový list ke stažení


Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uložení P07V-U

Konstrukce
1. Měděné lanované holé nebo pocínované jádrotřída 1 dle ČSN EN 60228
2. Izolace PVC

Použití
Pevná instalace v trubkách nebo obdobných uzavřených systémech. Vhodné pro pevné uložení světelných nebo ovládacích obvodů. Výrobek je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1.

Produktový list ke stažení


Opletené vodiče

Materiál opletu
textilní - 100% polyester

Vlastnosti opletu
tepelná odolnost do 170°C různé

Barvy opletu
černá, bílá, šedá, rudá, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, malina, zlatá, světle hnědá, tmavě hnědá

Vodič
jednožilový PVC/SI vodič jednotlivé rozměry viz. tabulka

Použití
designové provedení

Produktový list ke stažení


Opletené kabely

Materiál opletu
textilní - 100% polyester

Vlastnosti opletu
tepelná odolnost do 170°C různé

Barvy opletu
černá, bílá, šedá, rudá, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, malina, zlatá, světle hnědá, tmavě hnědá

Kabely
PVC/Si/EPDM kabely, jednotlivé rozměry viz. tabulka

Použití
designové provedení

Produktový list ke stažení


Pryžové kabely

PRYŽOVÉ KABELY podle ČSN EN 50525-2-21: Typ H05RR-F

Konstrukce
1. Měděná lanovaná jádra, třída 5
2. Izolace z pryžové směsi typu EI 4
3. Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2

Použití
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 1,5/2 kV
Rozsah teplot při provozu: -35 až +60 °C
Barva izolace: podle ČSN 33 0165
Barva pláště: černá.

Produktový list ke stažení


PRYŽOVÉ KABELY podle ČSN EN 50525-2-21: Typ H05RN-F

Konstrukce
1. Měděná lanovaná jádra, třída 5
2. Izolace z pryžové směsi typu EI 4
3. Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2

Použití
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 1,5/2 kV
Rozsah teplot při provozu: -35 až +60 °C
Barva izolace: podle ČSN 33 0165
Barva pláště: černá
Reakce na oheň: ČSN EN 60332-1-2

Produktový list ke stažení


PRYŽOVÉ KABELY podle ČSN EN 50525-2-21: Typ H07RN-F

Konstrukce
1. Měděná lanovaná jádra, třída 5
2. Izolace z pryžové směsi typu EI 4
3. Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2

Použití
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 1,5/2 kV
Rozsah teplot při provozu: -35 až +60 °C
Barva izolace: podle ČSN 33 0165
Barva pláště: černá
Reakce na oheň: ČSN EN 60332-1-2

Produktový list ke stažení


PRYŽOVÉ KABELY podle ČSN EN 50525-2-21 pro kontakt s pitnou vodou: Typ H07BB-F

Konstrukce
1. Měděná lanovaná jádra, třída 5
2. Izolace z pryžové směsi typu EI 6
3. Plášť z pryžového vulkanizátu EM6

Použití
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2,5 kV
Rozsah teplot při provozu: -35 až +90 °C
Barva izolace: podle ČSN 33 0165
Barva pláště: černá

Produktový list ke stažení


Bezhalogenový jednožilový oheň retardující kabel HD 22.4.: Typ H07Z-K

Konstrukce
Materiál vodiče: Lanované holé jádro ČSN EN 60228 tř.5
Izolace jádra: Bezhalogenová speciální směs EI 5 podle EN 50363-5
Barva izolace: ČSN 330165
Reakce na oheň: Zkouší se podle ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 61034-2, ČSN EN 50525-1
Zkouška samostatného svislého vodiče v podmínkách požáru: ČSN EN 60332-1-2

Použití
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2,5 kV
Rozsah teplot při provozu: max. +90 °C
Barva izolace: podle ČSN 33 0165
Barva pláště: černá, hnědá,modrá, šedá, zeleno-žlutá
Montážní a manipulační teplota: min. +5°C

Pro pevné připojení v těžkém provozu, pevné instalace v rozvaděčích, instalačních trubkách nebo zařízeních, kabel má ohebné jádro, používá se tam, kde je požadováno: nešíření plamene, bezhalogennost, nízká emise kouře, nekorozivita plynů.

Produktový list ke stažení


© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz